Headline

De Belgische kranten houden stand

Brussel, 12 october 2017

Na een onderbreking van 2 jaar heeft het CIM cijfers vrijgegeven van het vernieuwde onderzoek dat het bereik van de Belgische Newsbrands in kaart brengt. De verbeteringen in de methodologie zijn echter van die aard dat het onmogelijk te vergelijkingen met de cijfers uit het verleden. We verwijzen hierbij graag naar het persbericht van het CIM, dat u kan vinden in bijlage.
In deze eerste fase gaat het over gemiddelde jaarcijfers die betrekking hebben op de periode Juni 2016- Mei 2017. De echte vernieuwing voor de newsbrands komt echter iets later, wanneer er informatie beschikbaar zal komen op dagbasis.

Een eerste en belangrijke constatatie : als alle platformen in rekening worden gebracht – de zogenaamde Total Brand metric – dan bereiken de newsbrands dagelijks 5.464.160 Belgen of 56% van de bevolking 12 jaar en ouder. Dit is stabiel ten opzichte van de cijfers uit de vorige editie.
Het totaal bereik (dus over een lange periode) loopt op tot 7,9 mio of 81% van de bevolking. Ook hier is er amper verschil.

Onderliggend is er zoals verwacht een verschuiving van papier naar digitaal. Deze nieuwe methodologie geeft overigens heel wat meer inzichten dan voorheen. Tegenover het lezen van een “betaalde oplage” (op papier of via een digitale replica zoals pdf of op tablet, verder aangegeven als Print+) werden de lezers van de “vrij consulteerbare” websites/app’s apart in kaart gebracht (verder aangegeven als Web). Daardoor krijgen we een beter zicht op het belang van de platformen. Ook hier verwijzen we naar het persbericht van het CIM, dat meer in detail ingaat op de complexiteit van het meten van de verschillende platformen.

Totaal Belgische dagbladen : aandeel van de platformen

titles

Op een gemiddelde dag is Print+ met 81% van alle bereik het belangrijkste platform, met 58% die zich uitsluitend van print bedient. Print + (papier en de replica’s van papier) vormen samen het reclamebereik van de kranten, de zogenaamde  “currency”, die dus per dag oploopt tot 4.4 miljoen lezers. Daarbovenop komen er bijna een miljoen lezers die uniek gebruik maken van het (gratis) web.

Het aandeel van print+ is met 86% zelfs groter in het totale bereik. Het aantal mensen dat zowel print+ als web consulteert stijgt sterk, wat niet onverwacht is gezien de complementaire natuur van de platformen (Print+ is het platform voor verdieping, terwijl web meer het platform voor de actualiteit is).

Resultaten van de individuele titels

Omdat de cijfers een nieuwe werkelijkheid weergeven, kan er geen vergelijking gemaakt worden met 2015. Wél kunnen we de ranking vergelijken. Die is maar beperkt gewijzigd.

titles2

Nieuwe definitie van contacten

Tot nog toe werden lezers van papier, die ook een digitale replica lazen, slechts 1 keer geteld. Dat wordt in de nieuwe CIM rechtgezet, en voortaan als 2 contactkansen geregistreerd. Extra contacten worden overigens ook gegenereerd door het lezen van verschillende titels (al dan niet digitaal). Het gevolg is een toename van het aantal contacten op Print+.

Op een gemiddelde dag zijn er in totaal 4.429.192 lezers van het platform Print+, en die genereren samen 6.931.900 contacten. Dat geeft een leesbereik van 1,7 contacten per bereikte persoon.